image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo về việc đối thoại giải quyết kiến nghị Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Quý III năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh huyện Thủy Nguyên năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại quý III vào ngày 12/9/2023.

Để chuẩn bị Hội nghị đối thoại quý III năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên trân trọng đề nghị: Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đăng ký tham dự hội nghị về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp hoặc gửi theo địa chỉ Email: phamquoctrung@haiphong.gov.vn trước ngày 07/9/2023. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Quốc Trung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; số điện thoại: 0936.369.369.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 257/TB-UBND

Phòng VH&TT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0