image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp

Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng  Tải về

Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tử pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tải về

Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tải về

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng  Tải về


Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0