image banner
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 38, từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 tới ngày 24 tháng 9 năm 2023
Từ ngày 11/09/2023 tới ngày 17/09/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 18/09/2023
 

14:00 Đoàn giám sát (Ban KT-XH huyện) tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản thu khác tại một số địa phương, đơn vị, trường học.

14:00 Đảng bộ xã Kiền Bái mời dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Lê Hồng Phong, tiền thân Đảng bộ xã Kiền Bái (18/9/1948- 18/9/2023).

Thứ ba
Ngày 19/09/2023
 
14:00 UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thủy Nguyên (Đợt 1) năm 2023.
Thứ tư
Ngày 20/09/2023
 
Cả ngày Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 09. 14:30 UBND xã Phả Lễ mời dự Hội nghị triển khai mô hình "Thôn an toàn PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng" và mô hình "Camera an ninh" trên địa bàn.
Thứ năm
Ngày 21/09/2023
 
Cả ngày Đoàn giám sát (Ban KT-XH huyện) tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản thu khác tại một số địa phương, đơn vị, trường học.
Thứ sáu
Ngày 22/09/2023
 
Thứ bảy
Ngày 23/09/2023
 
Chủ nhật
Ngày 24/09/2023
 
Ghi chú: