image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo đối thoại giải quyết kiến nghị Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Quý I năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại quý I năm 2024 vào ngày 08/3/2024.

Để Hội nghị đối thoại đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên trân trọng đề nghị: Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đăng ký tham dự hội nghị về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp hoặc gửi theo địa chỉ Email: phamquoctrung@haiphong.gov.vn trước ngày 04/3/2024.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Quốc Trung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; Điện thoại: 0936.369.369.  doanh Quý I năm 2024nh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Quý I năm 2024

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0