image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo đối thoại doanh nghiệp quý II năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh huyện Thủy Nguyên năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại quý II vào ngày 09/6/2023.

Để Hội nghị đối thoại Quý II năm 2023 đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên trân trọng đề nghị: Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đăng ký tham dự hội nghị về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp hoặc gửi theo địa chỉ Email: phamquoctrung@haiphong.gov.vn trước ngày 04/6/2023. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Quốc Trung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; Điện thoại: 0936.369.369

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 324/TB-UBND

Phòng VH&TT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0