image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên năm 2023

Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên năm 2023

UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên năm 2023.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được tổ chức hàng quý nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua đối thoại tăng cường kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Nội dung đối thoại bao gồm: Thông báo đến doanh nghiệp khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng của huyện; trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp đã được gửi tới UBND huyện trước thời điểm tổ chức hội nghị (nếu có); tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp nêu trực tiếp tại hội nghị đối thoại; trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị hoặc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được tổ chức định kỳ 1 quý 1 lần, vào ngày mùng 10 của tháng cuối quý. Nếu ngày tố chức trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh, đề xuất lãnh đạo UBND huyện giao các phòng ban, đơn vị, địa phương tham mưu giải quyết, trả lời đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; đôn đốc các địa phương, đơn vị giải quyết kiến nghị và tổng hợp, báo cáo nội dung trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đã gửi tới trước khi tổ chức Hội nghị; tổng hp, đề xuất lãnh đạo UBND huyện báo cáo UBND thành phố chỉ đạo đối với kiến nghị vượt thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch 174/KH-UBND

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0