image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Từ ngày 10/7/2023, triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, ngày 25/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 2437/UBND-VP về triển khai triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

anh tin bai

Theo chỉ đạo của Chính phủ, 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023.

Ủy ban nhân dân huyện giao và yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị: Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Công an các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP. Bố trí cán bộ trực tại Bộ phận một cửa hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ, tình hình giải quyết hồ sơ liên thông đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện; tiếp nhận phản ánh và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính liên thông xử lý theo thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm:

Quy trình thực hiện liên thông

Hướng dẫn người dân thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC

Phòng VH&TT
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0