image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chấn chỉnh việc chuẩn bị nội dung và thành phần tham gia các cuộc họp của thành phố

Liên quan đến tình trạng thời gian vừa qua, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung cuộc họp không đảm bảo yêu cầu, số liệu báo cáo không chính xác, đề xuất nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cử người tham gia cuộc họp không đúng thành phần, cùng một nội dung báo cáo nhưng tại các cuộc họp lại cử nhiều người đi họp khác nhau nên không nắm bắt đuợc nội dung, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc họp...

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố phải nghiêm túc chấp hành quy chế, nội quy họp theo Quy chế làm việc của UBND thành phổ ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp, trực tiếp rà soát số liệu, tài liệu báo cáo đảm bảo chính xác, đồng bộ thống nhất; không được báo cáo đề xuất nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; trực tiếp dự cuộc họp do Chủ tịch UBND thành phố chủ trì; thu xếp công việc để dự cuộc họp do các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, trong trường hợp bận công việc không dự họp được thì phải phân công cấp phó dự thay và bảo đảm xuyên suốt nội dung xử lý công việc; hạn chế tối đa việc cử công chức, viên chức không thuộc thành phần đi dự họp cùng.

Bên cạnh đó cần chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm về thời gian dự cuộc họp, không được đến sau giờ họp, không được rời cuộc họp khi thời gian chưa kết thúc; nếu có lý do chính đáng cần rời cuộc họp thì phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp. Chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc, ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị nội dung cuộc họp đối với cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì; trường hợp nội dung báo cáo chưa bảo đảm yêu cầu đề xuất lãnh đạo UBND thành phố dừng họp; mỗi lần phải dừng họp do nội dung báo cáo chưa bảo đảm thì tính trừ điểm đánh giá phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương (tương đương 01 lần quá hạn thực hiện nhiệm vụ được giao). Trước và trong suốt giờ họp, thực hiện việc điểm danh thành phần tham dự cuộc họp; sau cuộc họp báo cáo người chủ trì cuộc họp để chỉ đạo ra văn bản thông báo nếu thành phần cuộc họp không bảo đảm yêu cầu và tổng hợp đề xuất trừ điểm thi đua (tương đương 01 lần bị nhắc nhở, phê bình). Người do cơ quan, đơn vị cử tham dự cuộc họp nhưng không đúng thành phần thi kiên quyết mời ra khỏi phòng họp./.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0