image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch xây dựng với mục tiêu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021 – 2025, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Về phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100 % số xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế xã hội; 100% số xã ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính và có cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Ít nhất 70% số xã có các hợp tác xã; huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới: Có ít nhất 40% đơn vị cấp xã cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đào tạo tập huấn kiến thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh. Huy động nguồn lực triển khai Chương trình./.

Tài liệu đính kèm

Phòng VH&TT
1 2 3 4 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0