image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Ủy ban nhân dân huyện lấy ý kiến tham gia Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện lấy ý kiến tham gia Dự thảo báo cáo kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ vê việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện huyện nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, Cổng thông tin điện tử đăng tải Dự thảo báo cáo xin ý kiến tham gia đóng góp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 23/11/2020.

Ý kiến tham gia xin gửi về Cổng thông tin Điện tử huyện qua địa chỉ email thuynguyen.vhtt@haiphong.gov.vn.

Xem toàn văn Dự thảo Báo cáo tại đây.

1 2 3 4 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0