image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Thông tri số 25-TT/HU ngày 11/01/2024 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại Thông tri, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là người đứng đầu tạo sự thống nhất cao và đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị huyện về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện.

Khuyến khích những ý tưởng đổi mới sáng tạo với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, nhất là những ý tưởng nhằm giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo sao chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Thông tri cũng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiên quyết xử lý hoặc bố trí công tác khác đối với những cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ngại khó, ngại khổ trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng đồng thời ưu tiên bố trí, sử dụng, phát huy khả năng của cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0