image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023

Ngày 27/11/2023 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Căn cước, Luật gồm 07 chương, 46 Điều. Việc ban hành Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân không chỉ là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ Căn cước, căn cước điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu của Đề án 06 Chính phủ.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Luật Căn cước chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, thời gian qua, huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Căn cước đối với đời sống xã hội; đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; quán triệt về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội trong việc triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023.

Tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023 tại xã Dương Quan

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những thay đổi cần lưu ý khi Luật này có hiệu lực: chính thức đổi tên Thẻ Căn cước công dân thành Thẻ Căn cước; bỏ hoàn toàn thẻ Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025; trên Thẻ Căn cước thay đổi trường thông tin “Quê quán” thành “Nơi đăng ký khai sinh”, thay đổi “Nơi thường trú” thành “Nơi cư trú”; Bỏ hiển thị đặc điểm nhận dạng và dấu vân tay; cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi từ ngày 01/7/2024; Thẻ Căn cước công dân tiếp tục được lưu hành sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trên thẻ,..

Công an huyện đã tổ chức, phối hợp lồng ghép tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền về Luật Căn cước; riêng từ đầu tháng 5 đến nay đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền. In, cấp phát hơn 40 nghìn bản tài liệu tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023 đến người dân.

Cổng thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật Căn cước năm 2023, nhất là đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; những nội dung cơ bản, những điểm mới và những câu hỏi thường gặp; tính ưu việt của Luật Căn cước năm 2023 để từ đó giúp người dân hiểu rõ và xác định những nội dung mới trong Luật Căn cước năm 2023. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tổ chức thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, fanpage... để lan tỏa nội dung tích cực, cần thiết, quan trọng của Luật Căn cước đến toàn thể người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp… trên địa bàn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023 vào các hội nghị, cuộc họp, giao ban... để tăng cường phổ biến về tính ưu việt và tác dụng to lớn của Luật Căn cước mang lại đối các mặt đời sống xã hội…

Phòng VH&TT
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0