image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2022 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số" và Chủ đề năm 2022 của huyện: "Tập trung GPMB, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu".

Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2022 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số" và Chủ đề năm 2022 của huyện: "Tập trung GPMB, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu".

1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0