image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hoàn thành việc trang trí, tuyên truyền xong trong ngày 18/3/2024

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Uông Minh Long chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung niêm yết, tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên. Cùng dự có Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo tính công khai, dân chủ trong quy trình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên theo Luật định. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, công tác triển khai niêm yết, truyền truyền vẫn chưa đảm bảo thống nhất theo đúng chỉ đạo của UBND huyện; một số đơn vị sử dụng bảng niêm yết, các vật tư trang trí cũ, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực tuyên truyền.

Đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Qua nghe ý kiến của các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Uông Minh Long đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, niêm yết danh sách cử tri. Sử dụng 02 bảng riêng biệt để niêm yết danh sách cử tri và tài liệu liên quan. Hoàn thành việc chỉnh sửa danh sách cử tri và niêm yết danh sách, các tài liệu liên quan xong chậm nhất trong ngày 17/3/2024. Hoàn thành việc trang trí, tuyên truyền xong trong ngày 18/3/2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn; báo cáo Đảng ủy huy động hệ thống chính trị tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn về kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết để đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng nhất việc niêm yết, tên gọi, hình thức, mẫu mã bảng niêm yết. Phân công, bố trí cán bộ, công chức thường xuyên, trực tiếp bám nắm địa bàn, đôn đốc tiến độ; hướng dẫn về hình thức, cách thức tuyên truyền cho các xã, thị trấn. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao chủ động nắm bắt, theo sát tiến độ để hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Phòng VH&TT
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0