image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện

Thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo. Huyện đã bàn hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Lễ rước tại lễ hội đình làng Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và nắm bắt tình hình, hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội tại một số địa phương, đặc biệt là các lễ hội đầu xuân vẫn để xảy ra hiện tượng lợi dụng lễ hội tổ chức đánh bạc, tổ chức các trò chơi biến tướng sang đánh bạc trá hình; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa hiệu quả như đốt nhiều đồ mã, vàng mã gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong lễ hội, mê tín dị đoan, ăn xin…

Để thực hiện nghiêm các quy định, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện giao và yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của thành phố và huyện có liên quan. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; thực hiện tốt nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường. Không tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội: cờ bạc, các trò chơi mang tính cờ bạc… Bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên công tác tổ chức lễ hội và các hoạt động vui chơi giải trí tại lễ hội, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; kiên quyết dẹp bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo Ban Quản lý di tích có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, đánh bạc trong thời gian tổ chức lễ hội.

Trưởng Ban quản lý di tích các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu trên địa bàn mình quản lý vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội; để xảy ra những hành vi nghiêm trọng trong lễ hội. 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các địa phương quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tránh trường hợp tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí. Tăng cường kiểm tra hoạt động lễ hội trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc… ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các di tích, lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội tổ chức đánh bạc, các trò chơi biến tướng sang đánh bạc trá hình và hoạt động mê tín dị đoan.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0