image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung.

Theo đó, các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một của, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm quy định trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Bố trí nguồn lực cho bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng trong việc lựa chọn công chức, viên chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các đơn vị chuyên môn, bổ sung vào đội ngũ cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương minh để kịp thời giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính được các cấp có thẩm quyền giao.

Tài liệu đính kèm:

Công văn số 2439/UBND-VP Tải về

Công văn số 1758/UBND-KSTTHC  Tải về

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0