image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên.

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên.

Theo đó, để đảm bảo công tác tuyên truyền, góp phần thông tin đầy đủ đến cử tri; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong Nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện giao và yêu cầu: 

Phòng Văn hoá và Thông tin: Xây dựng chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải các tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri, phối hợp cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền hằng ngày (thời lượng 3 buổi/ngày) về sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên; Biên tập, đăng tải các tin bài về lấy ý kiến cử tri theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/3/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện; Hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc trang trí tuyên truyền cổ động trực phục vụ việc lấy ý kiến cử tri... 

Phòng Nội vụ: chủ trì, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri, nhiệm vụ trang trí tuyên truyền phục vụ công tác ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố,..

Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao: Xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự của huyện trên trang Fanpage Đài phát thanh Thủy Nguyên và các nền tảng truyền thông phù hợp; xây dựng maket tuyên truyền, thực hiện việc trang trí tuyên truyền tại trung tâm huyện và các trục đường chính, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn trang trí tuyên truyền. 

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh (thời lượng 3 buổi/1 ngày), trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các tin bài liên quan đến việc sắp xếp của đơn vị mình để người dân tại địa phương nắm được phương án, tên gọi của xã, phường mình trong tương lai cũng như sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thuỷ Nguyên; tuyên truyền, thông báo về các điểm niêm yết danh sách cử tri; tổ chức trang trí tuyên truyền tại trung tâm xã, thị trấn, địa điểm niêm yết danh sách cử tri và các khu vực liên quan… 

Thời gian thực hiện từ ngày 15/3/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri.

Phong VH&TT
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0