image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Phát động thi đua tổ chức lấy ý kiến cư tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính câp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

Để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/3/2024; Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch phát động thi đua tổ chức lấy ý kiến cư tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn tổ chức phát động thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024. Tổ chức tuyên truyền về việc lấy ý kiến cử tri kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến. Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cừ tri được lấy ý kiến cao, kết quả lấy ý kiến đảm bảo theo yêu cầu. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày lấy ý kiến cử tri.

Đối tượng phát động thi đua gồm: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; các xã, thị trấn; các tổ lấy ý kiến cử tri ở thôn, tổ dân phố; các cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào.

Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; tổ chức, xem xét, đề xuất khen thường đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

Thời gian: Từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 05/4/2024.

Phong VH&TT
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0