image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét núi Hang Vua (Suối Bà) tại xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên

Thông báo triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét núi Hang Vua (Suối Bà) tại xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên

Thực hiện Thông báo số 687/TB-UBND ngày 09/11/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét núi Hang Vua (Suối Bà) tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai, cây cối hoa màu của Tổ công tác giải phóng mặt bằng, trích lục nguồn gốc đất đai của các hộ dân do UBND xã Minh Tân lập, được phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã thực hiện việc niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ dự thảo, trích lục nguồn gốc sử dụng đất cùng các tài liệu liên quan tới Dự án tại trụ sở UBND xã Minh Tân và nhà văn hoá thôn 4, thôn 10 (nơi thường trú của các hộ dân có đất bị thu hồi) theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thông báo nội dung trên bằng phương tiện thông tin đại chúng đồng thời đề nghị tất cả các cá nhân, tổ chức có quyền lợi liên quan tới công tác thu hồi đất thực hiện Dự án đến trụ sở UBND xã Minh Tân cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan để được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật.

Thời hạn từ ngày 22/2/2023 đến hết ngày 28/2/2023.

Sau thời hạn trên, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên cùng UBND xã Minh Tân và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Thông báo 33/TB-PTQĐ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0