image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thủy Nguyên năm 2022

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD  huyện Thủy Nguyên năm 2022

Ngày 16/02/2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thủy Nguyên ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQLDA về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD  huyện Thủy Nguyên năm 2022.

Theo đó, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện  năm 2022 đối với 12 thí sinh như sau:

1. Công nhận trúng tuyển đối với 12 thí sinh dự tuyển vào các vị trí gồm:

- Vị trí Nghiệp vụ đầu tư xây dựng: 09 người

- Vị trí Văn thư, thủ quỹ, hành chính tổng hợp: 01 người

- Vị trí Kế toán: 02 người

2. Không trúng tuyển đối với 03 thí sinh dự tuyển vào vị trí gồm:

- Vị trí Văn thư, thủ quỹ, hành chính tổng hợp: 01 người

- Vị trí Kế toán: 02 người

(Có danh sách kèm theo)

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD  năm 2022 ban hành thông báo đến các thí sinh trúng tuyển theo quy định. Phòng Hành chính - Tổng hợp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng thẩm định theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 35/QĐ-BQLDA


1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0