image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh sách người phát ngôn huyện Thủy Nguyên

Danh sách người phát ngôn

 

I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Số điện thoại

Hòm thư điện tử

1

Nguyễn Huy Hoàng   

Chủ tịch UBND huyện 

0912520169 

nguyenhuyhoang@haiphong.gov.vn

II. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Số điện thoại

Hòm thư điện tử

1

Bùi Văn Đáng

Chủ tịch UBND xã Lại Xuân

0978.333054

ublaixuan@haiphong.gov.vn

2

Đỗ Văn Khoa

Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn

0904.944.039

ubkyson@haiphong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Đăng

Chủ tịch UBND xã An Sơn

0934.657.845

ubanson@haiphong.gov.vn

4

Nguyễn Đức Ngoãn

Chủ tịch UBND xã Phù Ninh

0904.995189

ubphuninh@haiphong.gov.vn

5

Ngô Minh Tâm

Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh

0989.404986

ubquangthanh@haiphong.gov.vn

6

Trần Khánh Dương

Chủ tịch UBND xã Hợp Thành

0979.758101

ubhopthanh@haiphong.gov.vn

7


Nguyễn Văn Hoàn

Chủ tịch UBND xã Chính Mỹ

0902.254344

ubchinhmy@haiphong.gov.vn

8

Nguyễn Thái Sơn 

Chủ tịch UBND xã Cao Nhân

0913535020

ubcaonhan@haiphong.gov.vn

9

Bùi Thị Lơ

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đồng

0936.587.019

ubmydong@haiphong.gov.vn

10

Lê Đăng Thành

Chủ tịch UBND xã Thiên Hương

0904.662973

ubthienhuong@haiphong.gov.vn

11

Trần Văn Dương

Chủ tịch UBND xã Kiền Bái

0904.272.857

ubkienbai@haiphong.gov.vn

12

Nguyễn Công Toàn

Chủ tịch UBND xã Hoàng Động

0932.354886

ubhoangdong@haiphong.gov.vn

13

Đàm Xuân Khánh

Chủ tịch UBND xã Lâm Động

0904.484310

ublamdong@haiphong.gov.vn

14

Trần Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND xã Hoa Động

0972.010670

ubhoadong@haiphong.gov.vn

15

Lưu Đức Hùng

Chủ tịch UBND xã Tân Dương

0904.186.658

ubtanduong@haiphong.gov.vn

16

Bùi Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã Dương Quan

0847.225.566

ubduongquan@haiphong.gov.vn

17

Lê Văn Huy

Chủ tịch UBND xã Thủy Đường

0989.123832

ubthuyduong@haiphong.gov.vn

18

Hoàng Thế Mạnh

Chủ tịch UBND thị trấn Núi Đèo

0942.746568

ubnuideo@haiphong.gov.vn

19

Lê Thị Mai

Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn

0902.091768

ubthuyson@haiphong.gov.vn

20

Tạ Tuấn Minh

Chủ tịch UBND xã Đông Sơn

0982.949198

ubdongson@haiphong.gov.vn

21

Nguyễn Duy Tuyên

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình

0904.202268

ubhoabinh@haiphong.gov.vn

22

Lê Xuân Nghị

Chủ tịch UBND xã Kênh Giang

0934.387199

ubkenhgiang@haiphong.gov.vn

23

Nguyễn Đình Khoa

Chủ tịch UBND xã Lưu Kiếm

0903.248769

ubluukiem@haiphong.gov.vn

24

Vũ Thành Công

Chủ tịch UBND xã Lưu Kỳ

0359.016168

ubluuky@haiphong.gov.vn

25

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Liên Khê

0938.219888

ublienkhe@haiphong.gov.vn

26

Hồ Xuân Đản

Chủ tịch UBND xã Minh Tân

0948.013.288

ubminhtan@haiphong.gov.vn

27

Phùng Công Tiến

Chủ tịch UBND xã Gia Minh

0395.085776

ubgiaminh@haiphong.gov.vn

28

Bùi Khắc Hưng

Chủ tịch UBND xã Gia Đức

0969.060.689

ubgiaduc@haiphong.gov.vn

29

Phạm Văn Chường

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức

0904.722199

ubminhduc@haiphong.gov.vn

30

Hoàng Chí Dũng

Chủ tịch UBND xã An Lư

0966.352066

ubanlu@haiphong.gov.vn

31

Bùi Xuân Thủy

Chủ tịch UBND xã Trung Hà

0962.159655

ubtrungha@haiphong.gov.vn

32

Lê Văn Thỉnh

Chủ tịch UBND xã Thủy Triều

0965.605.268

ubthuytrieu@haiphong.gov.vn

33

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão

0936.368.828

ubngulao@haiphong.gov.vn

34

Nguyễn Hữu Việt

Chủ tịch UBND xã Phục Lễ

0964.632468

ubphucle@haiphong.gov.vn

35

Vũ Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã Phả Lễ

0355.387198

ubphale@haiphong.gov.vn

36

Nguyễn Đức Dũng

Chủ tịch UBND xã Lập Lễ

0912.546.146

ublaple@haiphong.gov.vn

37

Vũ Tiến Lực

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng

0904.671690

ubtamhung@haiphong.gov.vnimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0