image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

Ngày 28/12/2021, y ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 730/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch y ban nhân dân huyện năm 2022. Theo đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vào ngày 25/10/2022 (thứ Ba).

Tuy nhiên, do trùng với lịch tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thủy Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và tổng kết công tác giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, y ban nhân dân huyện thông báo như sau:

Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra, rà soát các vụ việc, chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Giao Trưởng các phòng, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm: Công văn số665/TB-UBND

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0