image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

Sáng 28/3, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi kiểm tra tiến độ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đại biểu huyện Thủy Nguyên có các đồng chí: Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn công tác kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

Thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng đường găng tiến độ và tổ chức triển khai song song đồng thời các nhóm nhiệm vụ. Đến thời điểm này, huyện Thủy Nguyên đã chủ động, tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành một số nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng tiến độ gồm: đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, quy hoạch phân khu đô thị mới Thủy Nguyên, chương trình phát triển đô thị; đề án phân loại đô thị, huyện đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn, hoàn thiện đồ án, hồ sơ, tiếp tục hoàn thành thủ tục, nhiệm vụ xây dựng Báo cáo đánh giá, rà soát phân loại đô thị đối với thành phố Hải Phòng và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập các phường báo cáo UBND thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ xem xét công nhận. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, triển khai hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường để phục vụ công tác thẩm định.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn công tác kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành các thủ tục, nhiệm vụ để tiến hành xây dựng dự thảo Đề án, triển khai thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường; đề xuất phương án đặt tên đơn vị hành chính xã, phường mới  đối với các đơn vị sắp xếp, sáp nhập để thành lập phường. Hoàn thành xây dựng nội dung dự thảo Đề án để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, địa phương, đơn vị huyện; báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy; tiếp thu, bổ sung Dự thảo Đề án và xin ý kiến Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo thành phố, các sở, ban, ngành thành phố. Triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về nội dung Đề án; thực hiện rà soát, sơ bộ lập danh sách cử tri với tổng số cử tri toàn huyện là 254.099 cử tri/111.653 hộ; Thành lập 296 Tổ lấy ý kiến cử tri; niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và tại các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở, khu vực trung tâm và nơi lấy ý kiến cử tri; tăng cường thời lượng thông tin trên hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri (từ ngày 30 đến ngày 31/03/2024), Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn sẽ tiến hành tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính hoàn thành trước ngày 5/4/2024. Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các nội dung, chủ trương thành lập đơn vị hành chính theo đề án hoàn thành trước ngày 10/4/2024. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố, Sở nội vụ thành phố xong trước ngày 15/4/2024.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc

Qua đi kiểm tra thực tế tại 2 xã Thủy Sơn, Hòa Bình và nghe báo cáo tiến độ của huyện Thủy Nguyên, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo, các sở ngành thành phố và huyện Thủy Nguyên trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, liên quan đến nhiều cơ quan, phải thực hiện theo trình tự các bước và đòi hỏi tiến độ gấp. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành thành phố và cấp ủy, chính quyền huyện cần bám sát tiến độ, đề nghị các Bộ cho ý kiến sớm nhưng phải có tính đồng thuận cao; đặc biệt chú ý quan tâm chất lượng hồ sơ. Làm tốt công tác tham mưu, kịp thời báo cáo cho lãnh đạo thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện và những khó khăn, mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐND thành phố nhất trí cao với dự kiến thời gian, tiến độ, nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố sắp tới để thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045. Triển khai tổ chức lấy ý kiến kiến cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất, số phiếu đồng tình đạt tỷ lệ cao nhất và hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên phải đảm bảo tính khách quan. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở Nội vụ nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính…

Phòng VH&TT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0