image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo về việc đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh huyện Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại 6 tháng đầu năm 2024 vào ngày 11/6/2024.

Để Hội nghị đối thoại đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện gửi các nội dung khó khăn, vướng mắc của đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (Hội nghị chỉ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, không giải quyết kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của cơ quan tư pháp, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân); Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đăng ký tham dự hội nghị theo mẫu gửi về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp hoặc gửi theo địa chỉ Email: phamquoctrung@haiphong.gov.vn trước ngày 05/6/2024.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Quốc Trung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; Điện thoại: 0936.369.369.

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0