image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn thủ tục Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Hướng dẫn thủ tục Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Tra cứu thủ tục hành chính: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công An  (https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ ), thực hiện đăng nhập bằng tài khoản VNeID đã được cấp và tra cứu thủ tục hành chính. Công dân xem chi tiết hướng dẫn của thủ tục hành chính và chọn [Nộp hồ sơ], hệ thống điều hướng sang trang kê khai hồ sơ của dịch vụ công tương ứng.

Thủ tục Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Bước 1: Công dân kê khai thông tin hồ sơ

Trong đó:

-     Thông tin người kê khai: hệ thống tự động hiển thị theo thông tin tài khoản.

Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân: không cho sửa.

Số điện thoại, Thư điện tử: cho phép sửa

-     Thông tin người cần cấp căn cước:

Trường hợp: Người kê khai là người cần cấp căn cước. Công dân không cần kê khai thêm thông tin cá nhân.

Trường hợp: Người kê khai là cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp của người cần cấp căn cước. Công dân nhập:

+ Họ, chữ đệm và tên*: nhập đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh (sử dụng bộ gõ Unicode và bộ gõ Tây Nguyên)

+ Ngày, tháng, năm sinh*: chọn từ bảng lịch hoặc nhập ngày sinh của người cần cấp căn cước từ đủ 14 tuổi trở lên

+ Giới tính*: chọn trong danh mục giới tính

+ Số định danh cá nhân*: nhập 12 số định danh cá nhân của người cần cấp căn cước

+ Mối quan hệ của người kê khai với người cần cấp căn cước*:  bắt buộc chọn 1 trong danh sách cha, mẹ, người đại diện hợp pháp.

Công dân chọn “Kiểm tra thông tin trong CSDL Quốc Gia về Dân cư”:

+ Nếu bộ thông tin của người cấp căn cước hoặc mối quan hệ giữa người kê khai và người cần cấp căn cước không đúng tìm thấy trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, công dân liên hệ với cơ quan quản lý cư trú để kiểm tra và điều chỉnh thông tin.

+ Nếu công dân không có nơi thường trú/ nơi tạm trú/ nơi ở hiện nay, công dân thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú để bổ sung thông tin.

+ Nếu thông tin người cần cấp căn cước hợp lệ thì chuyển kê khai tiếp tại bước 2.

Bước 2: Kê khai thông tin tiếp theo

Vùng Thông tin đề nghị:

Trong đó:

-     Lý do cấp: công dân chọn 1 lý do cấp theo đúng thực tế.

-     Cấp thực hiện và cơ quan thực hiện: công dân được lựa chọn cơ quan thực hiện theo nơi cư trú (khớp với dữ liệu trong CSDL QG về Dân cư)

+ Cấp Tỉnh: công dân chọn Cơ quan thực hiện theo Tỉnh/ Thành phố

+ Cấp Huyện: Công dân chọn Tỉnh/ Thành phố và Huyện/ Quận tương ứng.

Bước 3: Công dân bắt buộc tích chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”

Bước 4: Chọn tình huống

-      Quay lại: Quay lại trang trước đó

-      Xem DC02: Công dân tải về tờ khai theo mẫu DC02 để xem lại thông tin đã kê khai.

-      Lưu và tiếp tục: Công dân lựa chọn 1 ngày làm việc trong danh sách “Ngày được chọn” trên bảng lịch.

Khi công dân chọn [Nộp hồ sơ], hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận:

Công dân Công dân chọn [Đồng ý], hệ thống hiển thị thông báo “Hồ sơ gửi thành công!” chuyển hồ sơ tới cán bộ tiếp nhận.

Nếu công dân chọn [Quay lại] trên màn hình đặt lịch: trở về giao diện kê khai hồ sơ, hiển thị thông tin đã kê khai và cho phép sửa.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0