image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn thủ tục Cấp đổi thẻ căn cước

Hướng dẫn thủ tục Cấp đổi thẻ căn cước

Bước 1: Công dân kê khai thông tin hồ sơ

Trong đó:

- Thông tin người kê khai: hệ thống tự động hiển thị theo thông tin tài khoản.

+ Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân: không cho sửa.

+ Số điện thoại, Thư điện tử: cho phép sửa

- Thông tin người cần cấp căn cước:

Trường hợp: Người kê khai là người cần cấp căn cước, công dân không cần kê khai thêm thông tin.

Trường hợp: Người kê khai là cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp của người cần cấp căn cước. Công dân nhập:

+ Họ, chữ đệm và tên*: Nhập họ và tên theo bộ gõ Unicodevà bộ gõ Tây nguyên

+ Ngày, tháng, năm sinh*: chọn từ bảng lịch hoặc nhập ngày sinh cho công dân dưới 14 tuổi.

+ Giới tính*: chọn trong danh mục giới tính

+ Số định danh cá nhân*: nhập 12 số định danh cá nhân

+ Mối quan hệ của người đề nghị với người cần cấp căn cước*:  bắt buộc chọn 1 trong danh sách cha, mẹ, người đại diện hợp pháp.

Công dân chọn “Kiểm tra thông tin trong CSDL Quốc Gia về Dân cư”:

+ Nếu bộ thông tin của người cấp căn cước hoặc mối quan hệ giữa người kê khai và người cần cấp căn cước không đúng tìm thấy trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, công dân liên hệ với cơ quan quản lý cư trú để kiểm tra và điều chỉnh thông tin.

+ Nếu công dân không có nơi thường trú/ nơi tạm trú/ nơi ở hiện nay, công dân thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú để bổ sung thông tin.

+ Nếu thông tin người cần cấp căn cước hợp lệ thì chuyển kê khai tiếp tại bước 2.

Bước 2: Kê khai thông tin tiếp theo

✓ Vùng Thông tin đề nghị khác:

Trong đó:

- Lý do cấp: công dân chọn 1 lý do cấp theo đúng thực tế.

- Cấp thực hiện và cơ quan thực hiện: công dân được lựa chọn cơ quan thực hiện theo nơi cư trú (khớp với dữ liệu trong CSDL QG về Dân cư)

+ Cấp Tỉnh: công dân chọn Cơ quan thực hiện theo Tỉnh/ Thành phố

+ Cấp Huyện: Công dân chọn Tỉnh/ Thành phố và Huyện/ Quận tương ứng.

✓ Thông tin nơi nhận thẻ căn cước: trường hợp người cần cấp căn cước dưới 06 tuổi, công dân nhập thông tin nơi nhận thẻ căn cước là nơi cư trú của trẻ:

✓ Công dân bắt buộc tích chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”

Bước 3: Chọn các tình huống sử dụng

- Quay lại: Quay lại trang trước đó

- Xem DC02: Công dân tải về tờ khai theo mẫu DC02 để xem lại thông tin đã kê khai.

- Lưu và tiếp tục: Trường hợp người cần cấp căn cước từ đủ 06 tuổi trở lên, công dân lựa chọn 1 ngày làm việc trong danh sách “Ngày được chọn” trên bảng lịch.

Khi công dân chọn [Nộp hồ sơ], hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu xác nhận:

Công dân Công dân chọn [Đồng ý], hệ thống hiển thị thông báo “Hồ sơ gửi thành công!” chuyển hồ sơ tới cán bộ tiếp nhận. Công dân vui lòng tới cơ quan công an nơi đăng ký thực hiện thủ tục để thu nhận sinh trắc học theo lịch hẹn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nếu có.

Nếu công dân chọn [Quay lại] trên màn hình đặt lịch: trở về giao diện kê khai hồ sơ, hiển thị thông tin đã kê khai và cho phép sửa.

- Lưu và nộp hồ sơ (dành cho độ tuổi dưới 06 tuổi): Công dân xác nhận đồng ý nộp hồ sơ, hồ sơ được gửi tới cán bộ tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc cấp căn cước, hồ sơ được gửi về nơi công dân đăng ký nhận kết quả theo đường bưu điện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0