image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ Cấp xác nhận Số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân

Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ Cấp xác nhận Số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân

Bước 1: Công dân kê khai thông tin

Vùng thông tin người kê khai

- Hệ thống tự động hiển thị thông tin người kê khai từ tài khoản đang thực hiện dịch vụ công

- Công dân có thể chỉnh sửa số điện thoại, thư điện tử (yêu cầu nhập đúng định dạng)

Vùng thông tin chủ thể thông tin cần xác nhận

Trường hợp: Người kê khai là người cần cấp căn cước. Công dân không cần kê khai thêm thông tin cá nhân.

Trường hợp: Người kê khai là cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp của người cần cấp căn cước. Công dân nhập:

+ Họ, chữ đệm và tên*: nhập đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh (sử dụng bộ gõ Unicode và bộ gõ Tây Nguyên)

+ Ngày, tháng, năm sinh*: chọn từ bảng lịch hoặc nhập ngày sinh của chủ thể thông tin cần xác nhận

+ Giới tính*: chọn trong danh mục giới tính

+ Số định danh cá nhân*: nhập 12 số định danh cá nhân

+ Mối quan hệ của người kê khai với chủ thể thông tin*:  bắt buộc chọn 1 trong danh sách cha, mẹ, người đại diện hợp pháp.

Công dân chọn “Kiểm tra thông tin trong CSDL Quốc Gia về Dân cư”:

+ Nếu bộ thông tin của người cấp căn cước hoặc mối quan hệ giữa người kê khai và chủ thể thông tin cần xác nhận không đúng tìm thấy trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư, công dân liên hệ với cơ quan quản lý cư trú để kiểm tra và điều chỉnh thông tin.

+ Nếu công dân không có nơi thường trú/ nơi tạm trú/ nơi ở hiện nay, công dân thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú để bổ sung thông tin.

+ Nếu thông tin người cần cấp căn cước hợp lệ thì chuyển kê khai tiếp tại bước 2.

Bước 2: Nhập thông tin đề nghị

Vùng thông tin đề nghị chỉ hiển thị khi người kê khai là chủ thể thông tin hoặc hoặc bước kiểm tra thông tin trong CSDL Quốc gia về dân cư hợp lệ.

- Cấp thực hiện – cơ quan thực hiện: lựa chọn 3 cấp và cơ quan thực hiện theo nơi cư trú (khớp với dữ liệu trong CSDL QG về Dân cư)

+ Cấp Tỉnh: công dân chọn Cơ quan thực hiện theo Tỉnh/ Thành phố

+ Cấp Huyện: Công dân chọn Tỉnh/ Thành phố và Huyện/ Quận tương ứng.

+ Cấp Xã: Công dân chọn Tỉnh/ Thành phố, Huyện/ Quận và Xã/ Phường tương ứng

- Công dân tích chọn ít nhất 1 đề nghị xác nhận. Nếu được tích chọn, hệ thống cho phép nhập và bắt buộc nhập thông tin tương ứng.

+ Số định danh cá nhân: tích chọn khi công dân đề nghị xác nhận số định danh hiện tại đang có hiệu lực

+ Số CMND 09 số: yêu cầu nhập 9 chữ số liên tiếp

+ Số định danh cá nhân đã hủy: yêu cầu nhập 12 chữ số liên tiếp của số định danh đã hủy cần xác nhận.

Bước 3: Kê khai thông tin nhận kết quả

- Công dân có thể tra cứu kết quả trên Cổng dịch vụ công Bộ Công An, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và có thể chọn thêm 1 trong 2 hình thức:

+ Nhận tại cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ

+ Nhận kết quả qua đường bưu điện: công dân bắt buộc nhập bổ sung thông tin nhận kết quả qua đường bưu điện.

Bước 4: Bắt buộc tích chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”

Bước 5: Lựa chọn tình huống sử dụng

- Quay lại: Quay lại trang trước đó.

- Xem DC02: Công dân tải về tờ khai theo mẫu DC02 để xem lại thông tin đã kê khai.

- Lưu và nộp hồ sơ: Hồ sơ sẽ được gửi đến cán bộ tiếp nhận nếu thông tin kê khai hợp lệ.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0